Потребна документација, обрасци као и републичке административне таксе и накнаде за управљање хемикалијама и биоцидним производима.