Potrebna dokumentacija, obrasci kao i republičke administrativne takse i naknade za upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima.