Образац Основне информације о биоцидном производу и активној супстанци у том биоцидном производу, прописан Правилником о садржини основних информација о биоцидном производу и активној супстанци у том биоцидном производу.

Више информација можете наћи на Информативном пулту.