Obrazac Osnovne informacije o biocidnom proizvodu i aktivnoj supstanci u tom biocidnom proizvodu, propisan Pravilnikom o sadržini osnovnih informacija o biocidnom proizvodu i aktivnoj supstanci u tom biocidnom proizvodu.

Više informacija možete naći na Informativnom pultu.