Образац евиденције о хемикалијама прописан Правилником о начину вођења евиденције о хемикалијама.

Образац 1  – образац евиденције о биоцидним производима коју води носилац решења о упису биоцидног производа у Привремену листу прописан Правилником о начину вођења евиденције о биоцидним производима.

Образац 2 – образац евиденције о биоцидним производима коју води професионални корисик прописан Правилником о начину вођења евиденције о биоцидним производима.


Више информација можете наћи на Информативном пулту.