Образац 1. Правилника о дозволама за обављање делатности промета, односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија Захтев за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија

Образац 2. Правилника о дозволама за обављање делатности промета, односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија Захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија

Образац 6. Правилника о дозволама за обављање делатности промета, односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија – Евиденција о промету нарочито опасних хемикалија (уколико ималац дозволе за обављање делатности промета продаје или уступа нарочито опасну хемикалију физичким лицима која поседују дозволу за коришћење).


Више информација можете наћи на Информативном пулту.