Пријава ради уписа хемикалијe у Регистар хемикалија

Прилог 3. Правилника о Регистру хемикалија – Списак трговачких имена и додатак за групе хемикалије

Прилог 4. Правилника о Регистру хемикалија – Досије о хемикалији

Прилог 5 – Правилника о Регистру хемикалија – Досије о хемикалији која је већ уписана у Регистар

Прилог 6 – Правилника о Регистру хемикалија – Досије о хемикалији за супстанцу која изазива забринутост, односно смешу која садржи ту супстанцу

Више информација можете наћи на Информативном пулту.