Прилог 2. Правилника о увозу и извозу одређених опасних хемикалија – Образац за достављање информација неопходних за спровођење поступка претходног обавештења

Прилог 3. Правилника о увозу и извозу одређених опасних хемикалија – Образац захтева за спровођење PIC поступка


Више информација можете наћи на Информативном пулту.