• Градски завод за јавно здравље”, Центар за екотоксикологију, Јединица за управљање отпадима, Лабораторија за карактеризацију отпада, Булевар деспота Стевана 54а, 11000 Београд
  • МОЛ БЕОГРАД” Акционарско друштво за хемију, биотехнологију и консалтинг, Батајнички пут бр.2, 11080 Београд – Земун, налазе се на адреси: Nikole Tesle 15, 22300 Stara Pazova
  • ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ” А.Д, Школска 3, 21000 Нови Сад
  • АНАХЕМ” д.о.о, Лабораторија, Моцартова 10, 11160 Београд
  • „Институт за рударство и металургију Бор”, Зелени булевар 35, 19210 Бор
  • Институт Ватрогас” д.о.о Заштита од пожара, безбедности и здравље на раду и заштита животне средине, Булевар Војводе Степе 66, 21 000 Нови Сад
  • „Институт за испитивање материјала” а.д., Булевар војводе Мишића 43, 11000 Београд
  • Електротехнички институт НИКОЛА ТЕСЛА” а.д. Београд, Косте Главинића 8а, 11000 Београд
  • „MIPHEM“ д.о.о. Београд, Матице Српске бр. 57е