• Gradski zavod za javno zdravlje”, Centar za ekotoksikologiju, Jedinica za upravljanje otpadima, Laboratorija za karakterizaciju otpada, Bulevar despota Stevana 54a, 11000 Beograd
  • MOL BEOGRAD” Akcionarsko društvo za hemiju, biotehnologiju i konsalting, Batajnički put br.2, 11080 Beograd – Zemun, nalaze se na adresi: Nikole Tesle 15, 22300 Stara Pazova
  • INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU” A.D, Školska 3, 21000 Novi Sad
  • ANAHEM” d.o.o, Laboratorija, Mocartova 10, 11160 Beograd
  • „Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor”, Zeleni bulevar 35, 19210 Bor
  • Institut Vatrogas” d.o.o Zaštita od požara, bezbednosti i zdravlje na radu i zaštita životne sredine, Bulevar Vojvode Stepe 66, 21 000 Novi Sad
  • „Institut za ispitivanje materijala” a.d., Bulevar vojvode Mišića 43, 11000 Beograd
  • Elektrotehnički institut NIKOLA TESLA” a.d. Beograd, Koste Glavinića 8a, 11000 Beograd
  • „MIPHEM“ d.o.o. Beograd, Matice Srpske br. 57e