Ministarstvu zaštite životne sredine, kao nadležnom organu, u skladu sa članom 59. i 60. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 14/16), operater se obraća Zahtevom za dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti u oblasti upravljanja otpadom za:

  • sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije;
  • tretman odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje opasnog otpada na lokaciji operatera;
  • tretman odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje neopasnog i opasnog otpada na teritoriji više jedinica lokalne samouprave;
  • tretman neopasnog i opasnog otpada u mobilnom postrojenju.

Instrukcije

Instrukcije za izdavanje dozvola za transport otpada

Zahtevi

Dokumentacija potrebna za izdavanje pojedinih vrsta dozvola, gore navedenih:

OTPAD