Потребна документација, обрасци као списак овлашћених институција за заштиту биодиверзитета и контрола сакупљања и промета заштићених врста флоре и фауне.