Услови за подносиоце захтева

  1. Латински назив строго заштићених и заштићених дивљих врста
  2. Количина сакупљене врсте
  3. Период сакупљања
  4. Локалитети сакупљања
  5. Назив пројекта који се реализује
  6. Име руководиоца пројекта
 
Подносилац захтева:
Адреса и телефон; одговорно лице
Количина сакупљене врсте/излов
Период сакупљања
Локалитети сакупљања
Име руководиоца пројекта и назив пројекта

 

Пријава се подноси:

Министарство заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

захтев се подноси поштом или лично на наведену адресу