Dozvole za unos i iznos strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u naučnoistraživačke i edukativne svrhe na osnovu Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka, 14/16 i 95/18 – dr. zakon), član 94 i Pravilnik o prekograničnom prometu („Službeni glasnik RS“ br 99/09, 6/14)

  1. Latinski naziv strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta
  2. Količina koja se uvozi/izvozi
  3. Zemlja iz koje se vrši uvoz/izvoz
  4. Naziv projekta koji se realizuje
  5. Ime rukovodioca projekta
 
Podnosilac zahteva:
Adresa i telefon; odgovorno lice 
Latinski i narodni naziv vrste:
Količina, stanje vrste:
Naziv projekta
Ime rukovodioca projekta

 


Prijava se podnosi:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

zahtev se podnosi poštom ili lično na navedenu adresu