Pravni osnov

Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 i 14/16),član 94.

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 6/14), čl. 8. i 9.

Prijave se podnose

Ministarstvu zaštite životne sredine 
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

zahtev se podnosi poštom ili lično na navedenu adresu

Elektronskim putem ne može

Uslovi za podnosioce zahteva za izdavanje mišljenja za izvoz zaštićenih vrsta poreklom iz uzgajališta (plantaže, rasadnici i dr. oblici uzgajališta)

 – Uplata administrativne takse po tarifnom broju 2:

  • ž.r.: 840-742221843-57,
  • svrha: administrativna taksa,
  • primalac:Budžet Republike Srbije,
  • iznos: 1.600,00 din.,
  • poziv na broj: 97 50-016;

Dokumenti/dokaz o poreklu robe:

1)      Mišljenje Zavoda za zaštitu prirode Srbije ili Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode ili inspekcije za zaštitu prirode o prinosu plantažno gajene zaštićene biljne vrste

Korisni linkovi

 Link za informacije sajtu

Usluge iz oblasti zaštite biodiverziteta