Потребна документација, обрасци као и републичке административне таксе за заштиту од буке.