Potrebna dokumentacija, obrasci kao i republičke administrativne takse za zaštitu od buke.