Овде можете погледати ажурни списак организација са важећим овлашћењима за мерење емисије загажујућих материја.

 1. СП ЛАБОРАТОРИЈА АД БЕЧЕЈ, улица Индустријска зона бб, Бечеј,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-02008/2007-02 од 20.08.2009. године.
 2. ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА, Нови Сад, улица Футошка бр. 121, Нови Сад,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-02020/2007-02 од 20.08.2009. године.
 3. ИНСТИТУТ ВАТРОГАС НОВИ САД, Булевар Војводе Степе бр. 66, Нови Сад,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-01937/1/2007-02 од 26.08.2010. године.
 4. ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВУ, ЗАШТИТУ НА РАДУ, ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ И РАЗВОЈ, Нови Сад, улица Краљевића Марка бр. 11, Нови Сад,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-01967/2007-02 од 18.05.2011. године.
 5. ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ А.Д. НОВИ САД, улица Школска бр. 3, Нови Сад,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-00858/2014-19 од 17.09.2014. године и
  РЕШЕЊЕ број 353-01-00858/1/2014-19 од 06.10.2014. године о измени решења број 353-01-00858/2014-19 од 17.09.2014. године.
 6. ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ НА РАДУ Д.О.О. НОВИ САД, улица Косте Рацина 19, Нови Сад,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-01980/2007-02 од 20.08.2009. године.
 7. ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО, улица Пастерова бр. 2, Панчево,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-00823/2/2009-03 од 04.07.2011. године.
 8. ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ НУКЛЕАРНИХ И ДРУГИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, Булевар Франша Депереа бр. 86, Београд,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-02013/2007-02 од 26.05.2011. године.
 9. ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ”, НОВИ БЕОГРАД, улица Савски насип бр. 11, Нови Београд,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-00934/2013-08 од 20.06.2013. године.
 10. А.Д. ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ „БЕОГРАД”, улица Дескашева бр. 7, Београд,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-01982/2013-08 од 29.11.2013. године.
 11. РУДАРСКИ ИНСТИТУТ БЕОГРАД, улица Батајнички пут бр. 2, Земун,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-00989/2014-19 од 11.09.2014. године.
 12. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МАШИНСКИ ЕЛЕКТРОСЕРВИС КОТЛОВА ЕНЕРГЕТСКИХ И ИНДУСТРИЈСКИХ ПОСТРОЈЕЊА „СИМПЕ” Д.О.О, улица Душана Петровића Шанета бр. 60, Лештане, Београд,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-02026/2007-02 од 19.05.2011. године.
 13. ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ, улица Николе Пашића бр. 1, Крагујевац,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-02009/1/2007-02 од 16.10.2009. године.
 14. ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ПОМОРАВЉЕ” ЋУПРИЈА, улица Миодрага Новаковића бр. 78, Ћуприја,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-01965/2007-02 од 06.06.2011. године.
 15. „АЕРОЛАБ” Д.О.О. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИСПИТИВАЊА И КОНСАЛТИНГА У ОБЛАСТИ ЕКОЛОГИЈЕ, Београд, улица Железничка бр. 16, Београд-Земун,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-01817/2014-17 од 05.01.2015. године.
 16. МД ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ Д.О.О. НИШ, Трг Краља Александра Ујединитеља 2/5, Ниш,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-00251/2012-03 од 04.10.2012. године.
 17. ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ПРЕВЕНТИВНИ ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О. НОВИ САД, улица Војводе Шупљикца бр. 48, Нови Сад,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-02235/2011-03 од 02.11.2011. године.
 18. ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА, улица Краља Петра I бр. 70, Кикинда,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-01990/1/2007-02 од 16.11.2009. године.
 19. ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАК, улица Веселина Миликића бр. 7, Чачак,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-01951/2013-08 од 31.01.2014. године.
 20. ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ БОР, улица Зелени булевар бр. 7, Бор,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-00097/2010-03 од 03.02.2010. године.
 21. „ДИМНИЧАР” АД БЕОГРАД, улица Делиградска бр. 26, Београд,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-00666/2014-08 од 11.04.2014. године.
 22. МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАЉЕВО, ЦЕНТАР ЗА ТОПЛОТНУ ТЕХНИКУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, улица Доситејева бр. 19, Краљево,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-00086/2011-03 од 16.05.2011. године.
 23. АНАХЕМ” Д.О.О. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ, Београд, улица Моцартова бр. 10, Београд,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-00866/2012-03 од 12.02.2013. године.
 24. ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ, КВАЛИТЕТ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗДРАВЉА „27. ЈАНУАР“, Д.О.О, улица Генерала Милојка Лешјанина бр. 39, Ниш,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-02519/2013-08 од 12.12.2013. године.
 25. ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ „ВИНЧА”, Лабораторија за термотехнику и енергетику, улица Михајла Петровића Аласа бр. 12-14, Винча,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-00268/2014-08 од 21.02.2014. године.
 26. MAШИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ПРОЦЕСНУ ТЕХНИКУ, ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, улица Краљице Марије број 16, Београд
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-00359/2015-17 од 16.03.2015. године.