Овде можете погледати ажурни списак правних лица којима је укинуто овлашћење за мерење емисија.

 • ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРУШЕВАЦ, ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ, улица Војводе Путника бр. 2, Крушевац,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ 353-01-00734/2009-02 од 16.10.2009. године.
 • БИО-ЕКОЛОШКИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН, улица Петра Драпшина бр. 15, Зрењанин,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-02016/2007-02 од 20.08.2009. године.
 • MC COMPANY Д.О.О, улица Задругарска бб, Земун, Београд
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-02228/2009-02 од 14.10.2010. године.
 • ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈУ, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕТАЛУРГИЈУ – ЦЕНТАР ЗА ХЕМИЈУ, улица Његошева бр. 12-16, Београд
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-01984/2007-02 од 26.05.2011. године.
 • ИНСТИТУТ ЗА КВАЛИТЕТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ „1. МАЈ” А.Д. НИШ, улица Кнегиње Љубице бр. 1/II, Ниш
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-01993/2/2007-02 од 28.07.2011. године и
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-01993/3/2007-02 од 13.06.2012. године, као саставни део напред наведеног решења.
 • ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ Д.О.О. НИШ – у ликвидацији, улица Другог српског устанка бр. 19, Ниш,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-02423/2010-03 од 06.12.2010. године.
 • „МОЛ” БЕОГРАД, А.Д. ЗА ХЕМИЈУ, БИОТЕХНОЛОГИЈУ И КОНСАЛТИНГ, улица Батајнички пут бр. 2, Земун, Београд,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-02027/2007-02 од 10.10.2007. године.
 • НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ ЦЕНТАР „НИС-НАФТАГАС” Д.О.О, ДИРЕКЦИЈА ЛАБОРАТОРИЈА, ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЈА, улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-01992/2009-02 од 19.02.2010. године.
 • ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД, ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ФИЗИКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ ПЛАЗМЕ, улица Студентски трг бр. 12, Београд
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-00384/2010-03 од 27.05.2010. године.
 • ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ „ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ-БАТУТ” БЕОГРАД, улица др Суботића бр. 5, Београд,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ број 353-01-00276/2012-03 од 18.03.2013. године.

 Ажурирано: 14. јануара 2015.