Ovde možete pogledati ažurni spisak pravnih lica kojima je ukinuto ovlašćenje za merenje emisija.

 • ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRUŠEVAC, CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU, ulica Vojvode Putnika br. 2, Kruševac,
  REŠENJE ZA MERENJE EMISIJE 353-01-00734/2009-02 od 16.10.2009. godine.
 • BIO-EKOLOŠKI CENTAR ZRENJANIN, ulica Petra Drapšina br. 15, Zrenjanin,
  REŠENJE ZA MERENJE EMISIJE broj 353-01-02016/2007-02 od 20.08.2009. godine.
 • MC COMPANY D.O.O, ulica Zadrugarska bb, Zemun, Beograd
  REŠENJE ZA MERENJE EMISIJE broj 353-01-02228/2009-02 od 14.10.2010. godine.
 • INSTITUT ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU – CENTAR ZA HEMIJU, ulica Njegoševa br. 12-16, Beograd
  REŠENJE ZA MERENJE EMISIJE broj 353-01-01984/2007-02 od 26.05.2011. godine.
 • INSTITUT ZA KVALITET RADNE I ŽIVOTNE SREDINE „1. MAJ” A.D. NIŠ, ulica Kneginje Ljubice br. 1/II, Niš
  REŠENJE ZA MERENJE EMISIJE broj 353-01-01993/2/2007-02 od 28.07.2011. godine i
  REŠENJE ZA MERENJE EMISIJE broj 353-01-01993/3/2007-02 od 13.06.2012. godine, kao sastavni deo napred navedenog rešenja.
 • INSTITUT ZA BEZBEDNOST I ZAŠTITU D.O.O. NIŠ – u likvidaciji, ulica Drugog srpskog ustanka br. 19, Niš,
  REŠENJE ZA MERENJE EMISIJE broj 353-01-02423/2010-03 od 06.12.2010. godine.
 • „MOL” BEOGRAD, A.D. ZA HEMIJU, BIOTEHNOLOGIJU I KONSALTING, ulica Batajnički put br. 2, Zemun, Beograd,
  REŠENJE ZA MERENJE EMISIJE broj 353-01-02027/2007-02 od 10.10.2007. godine.
 • NAUČNO-TEHNOLOŠKI CENTAR „NIS-NAFTAGAS” D.O.O, DIREKCIJA LABORATORIJA, CENTRALNA LABORATORIJA, ulica Narodnog fronta br. 12, Novi Sad,
  REŠENJE ZA MERENJE EMISIJE broj 353-01-01992/2009-02 od 19.02.2010. godine.
 • FIZIČKI FAKULTET BEOGRAD, LABORATORIJA ZA FIZIKU I TEHNOLOGIJU PLAZME, ulica Studentski trg br. 12, Beograd
  REŠENJE ZA MERENJE EMISIJE broj 353-01-00384/2010-03 od 27.05.2010. godine.
 • INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE „DR MILAN JOVANOVIĆ-BATUT” BEOGRAD, ulica dr Subotića br. 5, Beograd,
  REŠENJE ZA MERENJE EMISIJE broj 353-01-00276/2012-03 od 18.03.2013. godine.

 Ažurirano: 14. januara 2015.