Овде можете погледати ажурни списак правних лица којима је укинуто овлашћење за мерење нивоа загађујућих материја.

 • БИО-ЕКОЛОШКИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН, улица Петра Драпшина бр. 15, Зрењанин,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-02015/2007-02 од 20.08.2009. године.
 • ИНСТИТУТ ЗА КВАЛИТЕТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ „1. МАЈ” А.Д. НИШ, улица Кнегиње Љубице бр. 1/II, Ниш
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-01994/2/2007-02 од 28.07.2011. године и
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-01994/3/2007-02 од 13.06.2012. године, као саставни део напред наведеног решења.
 • ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ „ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ-БАТУТ” БЕОГРАД, улица др Суботића бр. 5, Београд,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-00275/2012-03 од 15.03.2013. године.

Ажурирано: 14. јануара 2015.