Овде можете погледати ажурни списак организација са важећим овлашћењима за мерење квалитета ваздуха.

 • ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СУБОТИЦА, улица Змај Јовина бр. 30, Суботица,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-02023/1/2007-02 од 02.07.2010. године
 • СП ЛАБОРАТОРИЈА А.Д. БЕЧЕЈ, улица Индустријска зона бб, Бечеј,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-02007/2007-02 од 20.08.2009. године.
 • ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН, улица Др Емила Гаврила бр. 15, Зрењанин,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-02025/2007-02 од 20.08.2009. године.
 • ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, улица Футошка бр. 121, Нови Сад,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-02086/2007-02 од 26.05.2011. године.
 • ИНСТИТУТ ВАТРОГАС НОВИ САД, улица Булевар Војводе Степе бр. 66, Нови Сад,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-00258/1/2009-02 од 26.08.2010. године.
 • ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ А.Д. НОВИ САД, улица Школска бр. 3, Нови Сад,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-00566/2014-19 од 23.09.2014. године.
 • ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО, улица Пастерова бр. 2, Панчево,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-01486/2013-08 од 16.10.2013. године.
 • РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА број 353-01-01486/2013-08 од 15.11.2013. године.
 • ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ У БЕОГРАДУ, улица Булевар Деспота Стефана бр. 54а, Београд,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-02036/2007-02
 • ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ НУКЛЕАРНИХ И ДРУГИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, улица Франша Депереа бр. 86, Београд,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-02014/2007-02
 • ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈУ, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕТАЛУРГИЈУ – ЦЕНТАР ЗА ХЕМИЈУ, улица Студентски трг бр. 16, Београд,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-01983/2007-02 од 26.05.2011. године.
 • МОЛ” БЕОГРАД, А.Д. ЗА ХЕМИЈУ, БИОТЕХНОЛОГИЈУ И КОНСАЛТИНГ, улица Батајнички пут бр. 2, Београд,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-02028/2007-02 од 24.05.2011. године.
 • А.Д. ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ „БЕОГРАД”, улица Дескашева бр. 7, Београд,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-01999/2007-02 од 19.05.2011.
 • РУДАРСКИ ИНСТИТУТ Д.О.О. БЕОГРАД, улица Батајнички пут бр. 2, Земун,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-00336/2014-19 од 11.07.2014. године.
 • ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ШАБАЦ, улица Јована Цвијића бр.1, Шабац,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-01989/2007-02 од 20.08.2009. године.
 • ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР, улица Сремска бр. 13, Зајечар,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-01968/2007-02 од 18.05.2011. године.
  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ, улица Николе Пашића бр. 1, Крагујевац,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-02010/1/2007-02 од 16.10.2009. године.
 • ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАК, улица Др Драгише Мишовића бр. 25, Чачак,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-01815/2013-08 од 29.10.2013. године.
 • ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ, улица Веселина Маринковића бр. 4, Ужице
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-02051/2007-02 од 20.05.2011. године.
 • ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО, улица Слободана Пенезића бр. 16, Краљево,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-02044/2007-02 од 20.08.2009. године.
 • ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ПОМОРАВЉЕ” ЋУПРИЈА, улица Миодрага Новаковића бр. 78, Ћуприја,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-01979/2007-02 од 06.06.2011. године.
 • ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРУШЕВАЦ, улица Војводе Путника бр. 2, Крушевац,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-01974/2007-02 од 19.05.2011. године.
 • ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ, улица Булевар др Зорана Ђинђића 50, Ниш,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-00562/2014-08 од 26.05.2014. године.
 • ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ, улица Кеј бб, Пирот,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-02021/2007-02 од 23.05.2011. године.
 • ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ, улица Јована Јанковића Лунге бр. 1, Врање,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-02059/2007-02 од 18.05.2011. године.
 • ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО, улица Обрена Николића бб, Ваљево,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-02019/1/2007-02 од 20.07.2009. године.
 • ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА, улица Краља Петра I бр. 70, Кикинда,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-01991/1/2007-02 од 16.11.2009. године.
 • ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ, улица Максима Ковачевића бр. 11, Лесковац,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-01992/1/2007-02 од 16.11.2009. године.
 • ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, улица Стари шор бр. 47, Сремска Митровица,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-00850/1/2008-02 од 22.12.2011.
 • ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ, улица Јована Шербановића бр. 14, Пожаревац,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-00436/2014-08 од 15.04.2014. године.
 • ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ БОР, улица Зелени булевар бр. 7, Бор,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХУ број 353-01-00093/2010-03 од 03.02.2010. године.
 • ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ПРЕВЕНТИВНИ ИНЖЕЊЕРИНГ, улица Војводе Шупљикца бр. 48, Нови Сад,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХУ број 353-01-02234/2011-03 од 28.09.2011. године.
 • АНАХЕМ” Д.О.О. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ, Београд, улица Моцартова бр. 10, Београд,
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-00247/2013-08 од 15.03.2013. године.
 • ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ, КВАЛИТЕТ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗДРАВЉА „27. ЈАНУАР”, Д.О.О, улица Генерала Милојка Лешјанина бр. 39, Ниш
  РЕШЕЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА број 353-01-02560/2013-08 од 08.01.2014. године.

Ажурирано: 14. јануара 2015.