Ministarstvo zaštite životne sredine u skladu sa članom 61. Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 10/13) izdaje saglasnost operaterima koji samostalno vrše merenje kvaliteta vazduha i/ili emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja. Bliže uslove za izdavanje saglasnosti propisuje Pravilnik o uslovima za izdavanje saglasnosti operaterima za merenje kvaliteta vazduha i/ili merenja emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja („Službeni glasnik RS”, broj 16/12).

Potrebna dokumentacija:

Uz zahtev za dobijanje saglasnosti za merenje kvaliteta vazduha i/ili emisije u vazduhu, potrebno je priložiti:

  1. Popunjene obrasce iz pravilnika, koje možete preuzeti ovde
  2. Propratnu dokumentaciju (dokumentacija za izdavanje saglasnosti)

Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi od 12.700,00 dinara na:

žiro račun broj: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: 50-016

Navedenu dokumentaciju operater dostavlja na adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Odeljenje za zaštitu vazduha i ozonskog omotača
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

Napomena:

U slučaju izmena podataka navedenih u važećoj saglasnosti za merenje kvaliteta vazduha i/ili emisije u vazduhu, podnosi se zahtev za reviziju saglasnosti.

Tom prilikom, uz zahtev za reviziju dozvole podnose se popunjeni obrasci iz Pravilnika i propratna dokumentacija, koji se odnosi na izmenu podataka, kao i dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi od 3.700,00 dinara na:

žiro račun broj: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: 50-016

Spisak pravnih lica kojima je izdata saglasnost za kontinualno merenje emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja, možete preuzeti ovde.