SERTIFIKAT B

 Ministartsvo izdaje sertifikat B, za zaposlene kod pravnih lica i/ili preduzetnika koja obavljaju delatnost sakupljanja supstanci koje oštećuju ozonski omotač ili fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte iz klimatizacionih sistema određenih motornih vozila.

 Sertifikat B se izdaje na osnovu zahteva u formi rešenja.

Lice koje podnosi zahtev za izdavanje sertifikata B u obavezi je da uz zahtev priloži:

 • potvrdu o uspešno završenoj obuci,
 • fotokopiju ili očitanu ličnu kartu,
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije,
 • obrazac izjave o pribavljanju podataka,
 • dokaz da je zaposleno kod pravnog lica ili preduzetnika,
 • dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 1.260,00 dinara (taksa se uplaćuje na račun: 840-742221843-57, primalac je Budžet Republike Srbije, poziv na broj: 50-016).

Sertifikat B obnavlja Ministarstvo na osnovu zahteva.

Sertifikat B se može obnoviti za period od narednih pet godina ukoliko nosilac sertifikata nije imao prekide duže od 12 meseci u obavljanju delatnosti koja odgovara sertifikatu B tokom perioda važenja istog.

Lice koje podnosi zahtev za obnavljanje sertifikata B u obavezi je da uz zahtev priloži i:

 • kopiju izdatog sertifikata B koji se obnavlja,
 • fotokopiju ili očitanu ličnu kartu,
 • dokaz da nije imao prekide duže od 12 meseci u obavljanju delatnosti koja odgovara sertifikatu B tokom perioda važenja istog,
 • dokaz da je zaposleno kod pravnog lica ili preduzetnika,
 • dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 1.260,00 dinara (taksa se uplaćuje na račun: 840-742221843-57, primalac je Budžet Republike Srbije, poziv na broj: 50-016).