Списак правних лица овлашћених за обављање послова мониторинга земљишта

  1. ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЉИШТЕ, ул. Теодора Драјзера 7, Београд, РЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА број 353-00-02283/2/2019-04 од 05.08.2020. године;
  2. 2. ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО, ул. Максима Горког 30, Нови Сад, РЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА број 353-00-02416/2/2019-04 од 05.08.2020. године;
  3. ИНСТИТУТ ВАТРОГАС Д.О.О. ул. Булевар војводе Степе 66, Нови Сад, РЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА број 353-00-02852/2/2019-04 од 05.08.2020. године;
  4. ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ, ул. Марка Миљанова 9 и 9А, Нови Сад, РЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА број 353-00-02743/2/2019-04 од 05.08.2020. године;
  5. ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ А.Д. ул. Јарослава Черног 80, Београд, РЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА број 353-00-02303/2/2019-04 од 05.08.2020. године;
  6. 6. АНАХЕМ Д.О.О. ул. Моцартова 10, Београд, РЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА број 353-00-02449/4/2019-04 од 03.11.2020. године.

 

Ажурирано: 18.11.2020. године.