Овде можете преузети сву потребну документацију за јавне набавке које је спроводило Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања по Закону о јавним набавкама закључно до 27. априла 2014. године, као и Обавештења о закљученим уговорима

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
Јавна набавка услуга одржавања геолошког информационогсистема – Геолисса 24.03.2014. године до 11 часова
Јавна набавка мале вредности – услуга Интернета 12.03.2014. године до 14 часова
Јавна набавка добара – дневна и периодична штампа 12.03.2014. године до 11 часова
 Јавна набавка добара – пнеуматика за моторна возила 11.03.2014. године до 11 часова
Јавна набавка нафтних деривата 26.03.2014. године до 11 часова
Услуга регистрације и осигурања моторних возила и чамца COMMANDER 18 PATROL“ са лаком приколицом 06.03.2014. године до 11 часова
Услуге одржавања GIS-a и IMIS-a и обнављања лиценци за потребе Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања 21.03.2014. године до 11 часова