Ovde možete preuzeti svu potrebnu dokumentaciju za javne nabavke koje je sprovodilo Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja po Zakonu o javnim nabavkama zaključno do 27. aprila 2014. godine, kao i Obaveštenja o zaključenim ugovorima

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Javna nabavka usluga održavanja geološkog informacionogsistema – Geolissa 24.03.2014. godine do 11 časova
Javna nabavka male vrednosti – usluga Interneta 12.03.2014. godine do 14 časova
Javna nabavka dobara – dnevna i periodična štampa 12.03.2014. godine do 11 časova
 Javna nabavka dobara – pneumatika za motorna vozila 11.03.2014. godine do 11 časova
Javna nabavka naftnih derivata 26.03.2014. godine do 11 časova
Usluga registracije i osiguranja motornih vozila i čamca COMMANDER 18 PATROL“ sa lakom prikolicom 06.03.2014. godine do 11 časova
Usluge održavanja GIS-a i IMIS-a i obnavljanja licenci za potrebe Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja 21.03.2014. godine do 11 časova