Јавна набавка је прибављање добара и услуга или уступање извођења радова од стране државног органа, организације, установе или других правних лица који се сматрају наручиоцима, на начин и под условима прописаним Законом о јавним набавкама.

  • Обавештења о потписаним уговорима за Централне јавне набавке које спроводи Управа за заједничке послове за 2021. годину можете погледати овде

  • Правилник о ближем уређивању поступака ЈН можете преузети овде
  • Јавне набавке за 2020. годину можете погледати на следећој страни
  • План јавних набавки за 2020. годину усклађен са новим законом можете погледати на следећем линку
  • Измену Плана јавне набавке број 1. можете преузети овде.