Овде можете преузети Обавештења о закљученим уговорима за Централне јавне набавке

Централне јавне набавке које спроводи Управа за заједничке послове:

Назив тендера Документација
Обавештење о закљученом уговору о пружању услуге осигурања запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде – партија 1 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по ЦЈН за – Партија 3, за 2021.годину., Услуге преноса путем оптицких влакана /дарк фибер Обавештење