Извештај о спровединим набавкама у 2014. години

Овде можете погледати Извештаје о спроведеним јавним набавкама Министарства и обавештења о склопљеним уговорима по Закону о јавним набавкама.

 

Назив тендера Уговор
Јавна набавка услуга одржавања геолошког информационогсистема – Геолисса
Јавна набавка мале вредности – услуга Интернета
Јавна набавка добара – дневна и периодична штампа
 Јавна набавка добара – пнеуматика за моторна возила
Јавна набавка нафтних деривата
Услуга регистрације и осигурања моторних возила и чамца COMMANDER 18 PATROL“ са лаком приколицом
Услуге одржавања GIS-a и IMIS-a и обнављања лиценци за потребе Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања