Овде можете преузети сву потребну документацију за јавне набавке које је спроводи Министарство заштите животне средине у 2017. години, као и Обавештења о закљученим уговорима

 Назив тендера Документација   Рок за достављање понуда
Обавештење о закљученом уговору  – Набавка горива и мазива – централизована јавна набавка број 3/2017 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за партију 5 – набавка рачунарског материјала – тонера за LEXMARK уређаје Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за партију 12 – оригинал тонери за XEROX уређаје Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за партију 1 – набавка оригинал тонера за CANON уређаје Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за партију 9 – одржавање штампача тип CANON Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за партију 7 – канцеларијски материјал (оловака, фломастера, маркера, гумица, резача, коректора) Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за партију 8 – канцеларијски материјал (CD-a, USB меморија, тастатура и мишева) Обавештење
Обавештење о закљученом појединачном уговору број 401-00-432/2017-01 за Партију 3 –  услуге одржавања рачунарске опреме тип FS Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за Партију 4 – канцеларијски материјал (коверте) Обавештење
Обавештење о закљученом уговору Услуге за Партију 6– одржавање штампача тип НР Обавештење
Услуга обнове лиценци антивирусне заштите за рачунаре и лаптопове, као и антивирус/антиспам заштите mailbox-ова запослених Позив за подношење понудe

Конкурсна документација

Одлука о додели Уговора

Обавештење о закљученом уговору

24. новембар 2017. године до 12,00 часова
Обавештење о закљученом уговору  по оквирном споразуму за Партију 4 – услуга преноса путем оптичких влакана – darkfiber Обавештење
Услуга продужења подршке за Commvault бекап систем Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели Уговора

Обавештење о закљученом уговору

27. новембар 2017. године до 12,00 часова

Јавна набавка мале вредности бр.1.2.2/2017 – Услуге оглашавања-информисања јавности у дневној штампи на основу законске обавезе

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 28. новембар 2017. године до 11,00 часова

Обавештење о закљученом уговору за Партију 5, Канцеларијски материјал-Фасцикле

Обавештење
Обавештење о закљученом уговору за одржавање рачунарске опреме тип НР за Партију 2 Обавештење
Обавештење о закљученом појединачном уговору број 401-00-417/2017-01 –  Набавка канцеларијског материјала за Партију 17 Обавештење
Обавештењење о закљученом уговору, Канцеларијски материјал за Партију 3 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору, Канцеларијски материјал за Партију 11 Обавештење
Јавна набавка број 1.1.4/17 – набавкa Софтверског решења за анализу Активног директоријума – RaaS PLUS for Active Directory и софтверског решења за основни ДМС Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације бр.2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

15. децембар 2017. године до 11,00 часова
Јавне набавке мале вредности бр. 1.2.1/17 – Услуге превођења Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору

до 25. децембра 2017. године до 11,00 часова
Обавештење о закљученом Уговору по Оквирном споразуму о набавци  уређаја за штампање Тип 4  – Партија 12 Обавештење
Обавештење о закљученом Уговору по Оквирном споразуму о набавци  уређаја за штампање Тип 9  – Партија 17 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по Оквирном споразуму за Партију 4 – радне станице тип 4 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по Оквирном споразуму за Партију 22 – преносни лаптоп уређаји тип 3 Обавештење
ЈН мале вредности бр.1.2.5/2107,  Штампарске услуге за потребе Министарства заштите животне средине Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Појашњења – одговори на питања

Измена конкурсне документације бр.2

Обавештење о продужењу рока за доставу понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

до 27. децембра 2017. године до 11,00 часова
Обавештење о закљученом уговору по Оквирном споразуму за Партију 6 – радне станице тип 6 Обавештење
Обавештење о закљученом Уговору по Оквирном споразуму о набавци  уређаја за штампање Тип 3 – Партија 11 Обавештење
Изградња главног колектора за ЦППОВ града Лесковца

 

Комплетна документација се налази на званичном сајту града Лесковца