Овде можете преузети сву потребну документацију за јавне набавке које спроводи Министарство заштите животне средине у 2018. години, као и Обавештења о закљученим уговорима

Централне јавне набавке које спроводи Управа за заједничке послове

Назив тендера Документација
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за Партију 3 – Услуге асиметричног интернет приступа Обавештење

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за партију 2 – Услуга симетричног интернет приступа са одговарујућом заштитом од dos и ddos напада

Обавештење

Обавештење о закљученом Уговору по Оквирном споразуму за партију 3 – рачунарски материјал – оригинал тонери за Hewlett-Packard уређаје

Обавештење
Обавештење о закљученом Уговору по Оквирном споразуму за партију 5 – рачунарски материјал – оригинал тонери за LEXMARK уређаје (осим за тонере набављене на основу ЦЈН која је покренута у 2017. години). Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за Партију 1- Обавезно осигурање возила Обавештење
Обавештење о закљученом уговору за набавку горива Evro dizel, Партија 3 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору за набавку бензина Evro premium BMB 95, Партија 2 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору за мобилну телефонију по Оквирном споразуму број 7/2018 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору за уређаје за штампање тип 3, Партија 11
Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму o набавци радних станица тип 4 – Партија 4 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму o набавци радних станица тип 6 – Партија 6 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму o набавци уређаја за штампање тип 4 – Партија 12 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму o набавци уређаја за штампање тип 8 – Партија 16 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору за набавку Преносних лаптоп уређаја Тип 3 – Партија 25 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору  по Оквирном споразуму за пружање електронских комуникационих услуга – интернет Обавештење
Oбавештења о закљученим уговорима по оквирним споразумима за Партију 6 – одржавање штампача тип НР Обавештење
Oбавештења о закљученим уговорима по оквирним споразумима за Партију 9 – одржавање штампача тип CANON Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за Партију 2 – Одржавање рачунарске опреме тип  НР Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за Партију 3 – Одржавање рачунарске опреме тип FS Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за Партију 3 – Услуге преноса путем оптичких влакана Dark-fiber Обавештење
Остале набавке које спроводи министарство

 Назив тендера Документација  Рок за достављање понуда
Агенцијске услуге организације семинара на основу Закона о инспекцијском надзору број набавке 1.2.11/18 Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23. 4. 2018. године до  11:00 часова
Јавна набавка  – Набавка софтвера Еколошки инфо сервис, ЈН број 1.1.10/2018 Позиз за подношење понуда

Конкурсна доклументација

Одговор на питање 1

Одговор на питање 2

Одговор на питање 3

Одговор на питања 4

Одговор на питање 5

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора – поновна оцена

Обавештење о закљученом уговору

25. 4. 2018. године до  11:00 часова
Услуга израде видео материјала и припреме за ТВ продукцију Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

5. 4. 2018. године до  11:00 часова
Јавна набавка – Услуге израде штампаног материјала Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

5. 4. 2018. године до  13:30 часова
Јавна набавка број 1.1.4/18 – Резервни делови за службена возила са услугама уградње, одржавања и поправке службених возила Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом Оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом утовору за 2019. годину

4. 5. 2018. године до  11:00 часова
Јавнa набавкa мале вредности добара – Пројектори за презентације  редни број јавне набавке 1.1.5/18 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење по закљученом уговору

13. 4. 2018. године до  11:00 часова
Јавна набавка мале вредности – Услуге испитивања степена деградације земљишта услед изливања јаловишта Столице бр.1.2.8/18 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одговор на питање бр. 1

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26. 4. 2018. године до  11:00 часова
Јавна набавка  – Услуге утврђивања осетљивости земљишта на процес ацидификације (Косјерић, Пожега, Ужице) бр.1.2.9/18 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације бр.2

Обавештење о продужетку рока

Одговор на питање бр. 3

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

3. 5. 2018. године до  11:00 часова
Јавнa набавкa – Израда ревизије пројекта „Санација, затварање и рекултивације депоније у Зајачи“  редни број јавне набавке 1.2.6/18 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27. 4. 2018. године до  11:00 часова
Јавна набавка – Услуге набавке путних карата и хотелског смештаја, број 1.2.13/18 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о закљученом уговору

21. 5. 2018. године
до 11,00 часова
Јавна набавка – Услуге организације догађаја за потребе министарства, број 1.2.14/18 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21. 5. 2018. године до 13,00 часова
Јавна набавка – Услуга израде планова о имплементацији Директиве о стаништима и Директиве о птицама за период 2018. – 2021 број: 1.2.17 /18 Позив за доставаљање понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

15. 5. 2018. до 11:45 часова
 Јавна набавка – Набавка хардверско – софтверске заштите (Firewallа), број: 1.1.7/18 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

18. 5. 2018. до 11:00 часова
Јавна набавка мале вредности  – Услуге систематског испитивања нејонизујућих зрачења у животној средини у 2018. години, број 1.2.12/18 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученим уговорима

30. 5. 2018.  до 10,00 часова
Јавна набавка мале вредности добара – Таблети за инспекцију и ЦИТЕС,  редни број јавне набавке 1.1.8/18 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22. 5. 2018. до 11,00 часова
Јавна набавка мале вредности добара – Набавка услугe утврђивања природног фона појединих штетних и опасних материја у земљишту, редни број 1.2.21 /2018 Позив за доставаљање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

4. 6. 2018. до 10,00 часова
Јавна набавка мале вредности добара – зимски и летњи пнеуматици,  редни број јавне набавке 1.1.9/18 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање

Одлуку о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21. 6. 2018. до 11,00 часова
Јавна набавка мале вредности добара – Набавка скенера и ручних скенера за инспекцију, број 1.1.11/18 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

25. 6. 2018. до 11.00 часова
Јавна набавка мале вредности добара – Услуге коришћења апликативног софтвера за контролу мрежне инфраструктуре, број 1.2.22/18 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22. 6. 2018. до 10.45 часова
Јавна набавка – Услуге утврђивања стварних врста и количина историјског отпада у Републици Србији, број 1.2.15/18 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

20. 7. 2018. до 12 часова
Јавна набавка – Услуге израде стратегије увођења чистије производње, број 1.2.19/18. Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Одлука о додели уговора

Обавештење

23. 7. 2018. до 11.00 часова
Јавна набавка мале вредности добара – Одржавање и поправка рачунарске опреме тип IBM са уградњом резервних делова, број 1.1.2/18 Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12. 7. 2018. до 10:45 часова
Јавна набавка – Услуге везане за реализацију пројекта „Оперативни мониторинг површинских и подземних вода Републике Србије“, број 1.2.18/18. Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22. 10. 2018.  до 11 часова
Јавна набавка мале вредности – Услуге одржавања и надоградње софтвера за економске инструменте, бр 1.1.14 Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

17. 7. 2018. до 10 часова
Јавна набавка мале вредности услуга – Услуге редовног одржавања, унапређења и развоја апликације за Интегрални Регистар хемикалија,  редни број јавне набавке 1.2.23/18 Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24. 7. 2018. до 11 часова
Јавна набавка мале вредности – Услуга израде стратешке процене утицаја на Национални план за смањење емисија (НЕРП) , бр.1.2.25/18 Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење – одговор на питање

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави посупка

27. 8. 2018. до 11 часова
Јавнa набавкa мале вредности добара –  Израда софтвера – Интегрални севесо регистар,  редни број јавне набавке 1.1.15/18 Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20. 8. 2018. до 13 часова
Јавна набавка – Набавка услуга израда  рекламног, пропагандног и информативног филма, видео снимака и спотова, ЈН број 1.2.34/18 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

1. 10. 2018. до 14 часова
Преговарачки поступак без објављивања – Услуга измештања и трајног збрињавања опасног отпада на територији Републике Србије, ЈН број 1.2.24/18 Обавештење о покретању преговарачког позива

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора

10. 9. 2018. до 11 часова
Јавна набавка – Услуга трајног збрињавања опасног oтпaда у привредном друштву у стечају Магнохром д.о.о. Краљево, ЈН број 1.2.32/18 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

1. 10. 2018. до 11 часова
Јавна набавка мале вредности – Службена одећа за потребе инспекције Министарства, број 1.1.13/18 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања 1

Одговори на питања 2

Oдлука о додели уговора

Oдлука о обустави поступка

17. 9. 2018. до 11 часова
Јавна набавка – Услуге утврђивања стварних врста и количина историјског отпада у Републици Србији, број 1.2.15/18 Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Одговор на питање 2

Одговор на питање 3

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору

8. 10. 2018. до 14 часова
Јавна набавка – Услуге систематског прегледа за запослене, број 1.2.28/18 Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора

28. 9. 2018. до 11 часова
Јавна набавка – Услуга уклањања извора јонизујућих зрачења из радиоактивних громобрана и јонизујућих детектора дима са локације привредног друштва у стечају „Магнохром” д.о.о, Краљево и локације на којој послује „Афарак” д.о.о. Београд,  број 1.2.33/18 Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

08.10.2018. до 11 часова
Јавна набавка – Сервис мотора са припадајућим подсистемима и осталим радовима по налогу  Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, број 1.1.6/18 Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.10.2018 до 10 часова
Јавна набавка –Услуге уређења, санације, затварања и рекултивације депоније јаловине из топионице у Зајачиброј 1.2.20/18. Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02.11.2018. до 10,30 часова
Јавна набавка мале вредности – Услуга израде стратешке процене утицаја на Национални план за смањење емисија (НЕРП) , бр.1.2.25/18 Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом  уговору

19.10.2018. до 11 часова
Јавна набавка мале вредности – Обнављање лиценци за антивирус за рачунаре и лаптопове, број 1.1.18/18 Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14. 11. 2018 до 10 часова
Јавна набавка мале вредности – Услуге продужења подршке за бекап, број, 1.2.29/18 Позив за подношење понуда

Конкурса документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14. 11. 2018 до 12 часова
Услуге оглашавања  – информисања јавности у дневној штампи на основу законске обавезе, бр.ЈН 1.2.30/18 Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21. 12. 2018 до 11 часова

Јавне набавке из 2017. године можете погледати на следећој страни.