Министарство објављује Интерни конкурс за радно место за другостепене управне поступке и управне спорове у области заштите животне средине.

Интерни оглас можете погледати овде.