Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона o управљању отпадом вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије o спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом 05 Број: 011-6717/2015 од 17. јуна 2015. године.

У поступку припреме закона којим се уређује област управљања отпадом Министарство пољопривреде и заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) спровело је јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом.

Јавна расправа о закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом одржана је се у периоду од 22. јуна до 12. јула 2015. године. Текст Нацрта закона био је постављен на интернет презентацији Министарства

Према Програму јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона o управљању отпадом учесници у јавној расправи су представници државних органа и организација, јавних служби, цивилног друштва и друга заинтересована лица у области управљања отпадом (Клинички центар Србије, стручне организације за испитивање отпада, заводи за заштиту здравља, Привредна комора Србије, Привредна комора Београда, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Војводине, Секретаријат за заштиту животне средине Града Београда, јавна комунална предузећа, Стална конференција градова и општина и други).

Текст Нацрта закона био је постављен на интернет презентацији Министарства пољопривреде и заштите животне средине, www.eko.minpolj.gov.rs.

Било је предвиђено да се примедбе, предлози и сугестије достављају Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1. или електронским путем на објављене e-mail адресе, са назнаком „Јавна расправа – Нацрт закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом”.

Јавну расправу о Нацрту закона, организовало је Министарство пољопривреде и заштите животне средине у складу са Програмом јавне расправе, у виду презентација и консултација на стручној јавној расправи које су одржане у сали Скупштине града Ниша, 2. јула 2015. године; затим у сали Покрајинског Завода за заштиту природе, у Новом Саду 6. јула 2015. године; као и у просторијама Привредне коморе Србије, 10. јула 2015. године, у Београду.

Поводом одржавања јавне расправе, Министарство је одржало и консултативни састанак и у Сталној конференцији градова и општина, у Београду. Јавна расправа у СКГО одржана је иако није била предвиђена Програмом јавне расправе, због великог интересовања јединица локалне самоуправе.  Након уводне презентације настављен је рад на разматрању Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом. Учесници су износили примедбе на нацрт закона, предлагали решења, односно давали сугестије и предлоге за боље уређење одређених одредби. Представници Министарства су давали одговоре на постављена питања присутних. Одговорено је на одређен број конструктивних предлога. Договорено је да се сви предлози, примедбе, сугестије доставе у писаној форми у закључком прописаном року.

Мишљења на Нацрт закона о управљању отпадом можете погледати овде.