Јавна расправа о Нацрту закона о климатским променама вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије о спровођењу јавне расправе (Број: 011-2119/2018 од 8 марта 2018. године).

У складу са наведеним Закључком Министарство заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) спровело је јавну расправу о Нацрту закона о климатским променама (у даљем тескту: Нацрт закона) у периоду од 15. марта до 20. априла 2018. године и у том периоду представило Нацрт закона у шест градова (Нови Сад, Крагујевац, Београд, Ниш, Пирот и Пријепоље) и то у:

  • Новом Саду у Покрајинском заводу за заштиту природе, 16. марта 2018. године;
  • Крагујевцу у Градској управи града Крагујевца, 27. марта 2018. године;
  • Нишу у Градске управе града Ниша, 30. марта 2018. године. С обзиром на велико интересовање за презентацију Нацрта закона о климатским променама у Нишу, у оквиру пoступка јавне расправе, презентација је одржана у просторијама Градске управе града Ниша (Николе Пашића 24, сала бр. 30, 1. спрат) уместо у просторијама Градске куће, како је првобитно било планирано о чему је информација правовремено објављена на интернет адреси Министарства.
  • Београду у Привредној комори Србије, 3. априла 2018. године;
  • Пироту у Скупштини града Пирота, 4. априла 2018. године; и
  • Пријепољу у Дому културе, 16. априла 2018. године.

Информације од значаја за јавну расправу (Закључак Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије, Програм јавне расправе, текст Нацрта закона и Образац за достављање примедби, предлога и сугестија) биле су постављене на интернет презентацији Министарства www.ekologija.gov.rs у делу „Јавна расправа”, као и на:   www.klimatskepromene.rs.

Додатно, у циљу информисања што већег броја заинтересованих страна о покретању јавне расправе Министарство је електронским путем информисало o томе, као и о доступности релевантних информација и материјала (Закључак Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије, Програм јавне расправе, текст Нацрта закона и Образац за достављање примедби, предлога и сугестија) на www.ekologija.gov.rs заинтересоване стране (листа електронских адреса прикупљена на претходно одржаним догађајима Министарства у области климатских промена) и то представнике релевантних државних, покрајинских и градских институција, као и представнике цивилног сектора (невладине организације, научне институције, удружења) и сектора привреде. Поред тога, наведене информације достављене су и посредством Архус центара и локалних самоуправа у којима су презентације одржане. Током јавне расправе на презентацијама Нацрта закона учешће је узело 307 учесника од чега 38% представника институција владе и локалних самоуправа,  23% невладиних организација, 20% јавних и приватних предузећа, 14% научних и стручних институција и 3% амбасада и донатора и 2% заинтересованих појединаца.

Поред представљања Нацрта закона током поступка јавне расправе утврђеног Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије, Нацрт закона представљен је и на састанку градова и општина слива Западне Мораве и то 3. маја 2018. године у Краљеву, а на позив градске управе града Краљева.

Комплетан Извештај можете преузети овде.