Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити природе вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити природе 05 Број: 011-6709/2015 од 17. јуна 2015. године.

Мишљења на Нацрт закона о о изменама и допунама Закона о заштити природе овде.