На основу обавеза преузетим на основу одредби ЕСПОО Конвенције – процене утицаја пројеката на животну средину у прекограничном контексту, Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине је Министарству заштите животне средине Републике Србије доставило обавештење  (нотификацију)  у вези са претходном проценом утицаја на животну средину за Пројекат изградње нових блокова Термоелектране „Угљевик 3“ (Општина Угљевик, Република Српска, Босна и Херцеговина).С тим у вези, Министарство заштите животне средине Републике Србије даје следеће

 

 О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да  се комплетна документација у вези са претходном проценом утицаја на животну средину за Пројекат изградње нових блокова Термоелектране „Угљевик 3“ (Општина Угљевик, Република Српска, Босна и Херцеговина) коју је Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине доставило Министарству заштите животне средине Републике Србије налази на службеном сајту Министарства.

Увид у документацију (нотификацију) у вези са претходном проценом утицаја на животну средину за Пројекат изградње нових блокова Термоелектране „Угљевик 3“ (Општина Угљевик, Република Српска, Босна и Херцеговина) може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 428 сваког радног дана од 11-14 часова, као и на горе наведеном  службеном сајту министарства.