На основу члана 5. ст. 1. и 3. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, бр. 128/14 и 95/18 – др. закон), Министарство заштите животне средине оглашава

К О Н К У Р С ЗА УСТУПАЊЕ РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА „РАСИНА” И ДЕЛА РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА „ИБАР” НА КОРИШЋЕЊЕ

I

Оглашава се уступање на коришћење рибарских подручја Републике Србије која су одређена Решењем о установљавању рибарских подручја („Службени гласник РС”, број 90/15), и то:

1) Рибарско подручје ,,Расина”;

2) део Рибарског подручја ,,Ибар”, и то: риболовне воде реке Западна Морава од места Катрга, односно административне границе Града Чачка и Града Краљева до места Угљарево, односно административне границе Општине Трстеник и Општине Врњачка Бања, Ибар од места Баре до ушћа у Западну Мораву, Рибница, Гокчаница, Гвоздачка, Студеница, Брвеничка, Црна, Брадуљичка, Грајићка, Савошница, Дубочица, Лопатница и свих осталих притока наведених река и других природних или вештачких риболовних вода које су у границама дела рибарског подручја које се простире на територији следећих јединица локалних самоуправа: град Краљево и општина Врњачка бања, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Потребне обрасце можете преузети овде.