Na osnovu člana 5. st. 1. i 3. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, br. 128/14 i 95/18 – dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava

K O N K U R S ZA USTUPANJE RIBARSKOG PODRUČJA „RASINA” I DELA RIBARSKOG PODRUČJA „IBAR” NA KORIŠĆENJE

I

Oglašava se ustupanje na korišćenje ribarskih područja Republike Srbije koja su određena Rešenjem o ustanovljavanju ribarskih područja („Službeni glasnik RS”, broj 90/15), i to:

1) Ribarsko područje ,,Rasina”;

2) deo Ribarskog područja ,,Ibar”, i to: ribolovne vode reke Zapadna Morava od mesta Katrga, odnosno administrativne granice Grada Čačka i Grada Kraljeva do mesta Ugljarevo, odnosno administrativne granice Opštine Trstenik i Opštine Vrnjačka Banja, Ibar od mesta Bare do ušća u Zapadnu Moravu, Ribnica, Gokčanica, Gvozdačka, Studenica, Brvenička, Crna, Braduljička, Grajićka, Savošnica, Dubočica, Lopatnica i svih ostalih pritoka navedenih reka i drugih prirodnih ili veštačkih ribolovnih voda koje su u granicama dela ribarskog područja koje se prostire na teritoriji sledećih jedinica lokalnih samouprava: grad Kraljevo i opština Vrnjačka banja, osim ribolovnih voda u okviru granica zaštićenih područja.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Potrebne obrasce možete preuzeti ovde.