На основу члана 5. ст. 1. и 3. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14), Министарство заштите животне средине оглашава

КОНКУРС ЗА УСТУПАЊЕ РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА ,,САВА” НА КОРИШЋЕЊЕ

Оглашава се уступање Рибарског подручја ,,Сава” на коришћење, одређенoг Решењем о установљавању рибарских подручја („Службени гласник РС”, број 90/2015).

Рибарско подручје „Сава” уступа се на коришћење на период од десет година, и то од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2028. године.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Потребне обрасце можете преузети овде.