Контакт информације Министарства заштите животне средине

Кабинет министра

Булевар Михајла Пупина 2
11070 Београд
Телефон: 011/3110-271; 011/3110-245
Факс: 011/3110-298
email: info[at]nullekologija.gov.rs

Служба за комуникацију и сарадњу са медијима

Булевар Михајла Пупина 2
11070 Београд
Телефон:
Факс: 011/3110-298
email: press[at]nullekologija.gov.rs

Информације од јавног значаја

Булевар Михајла Пупина 2
11070 Београд
email: ijz[at]nullekologija.gov.rs

Секретар министарства

Булевар Михајла Пупина 2
11070 Нови Београд
Телефон: 011/3110-136

email: sekretarijat[at]nullekologija.gov.rs

Секретаријат министарства

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 

email: sekretarijat[at]nullekologija.gov.rs

Одељење за јавне набавке, телефон: 011/3132-576
Група за Информационе технологије, телефон: 011/3133-370

Сектор за финансијско управљање и контролу

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/31-32-849
email: finansije[at]nullekologija.gov.rs

Одељење Буџета, Телефон: 011/3132-849
Одељење Зелени фонд,
Телефон: 011/2277-442

Сектор за управљање животном средином

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/3132-572
Факс: 011/31-32-574
email: upravljanje[at]nullekologija.gov.rs

Сектор за заштиту природе и климатске промене

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/3131-359
email: priroda[at]nullekologija.gov.rs

Сектор за стратешко планирање, пројекте, међународну сарадњу и европске интеграције

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/2600-433
email: projekti[at]nullekologija.gov.rs

Сектор за управљање отпадом и отпадним водама

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/3131-358
email: otpad[at]nullekologija.gov.rs

Сектор за надзор и превентивно деловање у животнoj средини

др Ивана Рибара 91
11070 Нови Београд
Телефон: 011/2285-090
Факс: 011/22-85-092
email: inspekcija[at]nullekologija.gov.rs

Сектор за надзор и превентивно деловање у животнoj средини

Контакт телефони инспектора ван Београда


Седиште Адреса Телефон/факс
Београд Ул. Др. Ивана Рибара бр. 91 011/ 2287-691
Нови Сад Ул. Булевар Михајла Пупина 10канцеларија се налази на адреси Булевар ослобођења бр. 27/1 021/ 450-099
Вршац Ул. Светосавски трг 10 013/ 835-445; 013/ 835-542
Кикинда Трг српских добровољаца бр. 12 0230/ 435-155
Шид Ул. Огњена Прице 23,канцеларија се налази у ул. Карађорђева бр. 2 022/ 711-852
Шабац Ул. Господар Јевремова 6/3, канцеларија се налази у ул. Цара Душана бр. 1 у пословном центру Тријумф 015/351-016; 015/351-017
Мали Зворник Ул. Краља Петра I бр. 38 015/ 472-130
Ужице Ул. Димитрија Туцовића  бр. 52, канцеларија се налази у ул. Главна бр. 52 031/ 510-274
Прибој Ул. 12. јануар бр. 108 033/ 2445-436
Краљево Трг Јована Сарића бр. 3 036/ 313-825; 036/ 308-720
Чачак Ул. Жупана Страцимира бр. 2 032/ 343-960
Нови Пазар Ул. АВНОЈ-а бб 020/ 313-091
Косовска Митровица Ул. Немањина бр. 48
Крагујевац Ул. Саве Ковачевића бр. 7 034/ 338-256
Јагодина Ул. Кнегиње Милице бр. 80 А 035/241-947

035/ 224-515

Велика Плана Ул. Николе Пашића бр. 15 026/514-932
Крушевац Ул. Балканска бр. 63 037/ 444-997
Пожаревац Ул. Дринска бр. 2 012/225-840

012/210-530

Смедерево Трг Републике бр. 5 026/ 611-277
Бор Ул. Моше Пијаде бр. 19 030/ 424-382
Зајечар Ул. Генерала Гамбете бр. 44, канцеларија се налази у Ул. Пана Ђукића 1 019/ 428-900
Ниш Ул. Страхинића бана бб 018/505-159

018/505-141

018/505-153

018/ 505-132

Пирот Ул. Српских владара бр. 83 010/ 312-545
Димитровград ГП Градина, Пирот 010/ 360-812
Врање Ул. Матије Гупца бр. 2 017/ 414-837
Лесковац Ул. Пане Ћукића бр. 9 016/ 214-006
Велико Градиште Ул. Житни Трг бр. 1
Кладово Ул. Саве Ковачевића  бр. 1 019/ 803-809
Владичин Хан Ул. Светосавска бр. 1,канцеларија се налази у ул. Светосавска бр. 39 017/ 471-906