Подаци о поступку и предмету јавне набавке

Подаци о вредности јавне набавке

Подаци о изабраном понуђачу

Врста поступка

Врста предмета

Опис предмета јавне набавке

Уговорена вредност без ПДВ

Уговорена вредност са ПДВ

Датум закључења уговора

Назив и седиште изабраног понуђача

Поступак мале вредности

добра

Набавка канцеларијског материјала за период од 12 месеци

2.950.000,00

3.540.000,00

21.06.2013.

Драле д.о.о., Личка 10/6, Београд