Подаци о поступку и предмету јавне набавке

Подаци о вредности јавне набавке

Подаци о изабраном понуђачу

Врста поступка

Врста предмета

Опис предмета јавне набавке

Уговорена вредност без ПДВ

Уговорена вредност са ПДВ

Датум закључења уговора

Назив и седиште изабраног понуђача

Поступак мале вредности

Услуге

Набавка услуга обезбеђења авио карата и хотелског смештаја за период од 12 месеци

2.999.000,00

3.126.920,00

17.06.2013.

Kompas Tourism& Travel d.o.o., Булевар Михајла Пупина 15, Нови Сад