Подаци о поступку и предмету јавне набавке

Подаци о вредности јавне набавке

Подаци о изабраном понуђачу

Врста поступка

Врста предмета

Опис предмета јавне набавке

Уговорена вредност без ПДВ

Уговорена вредност са ПДВ

Датум закључења уговора

Назив и седиште изабраног понуђача

Поступак мале вредности

Услуге

Набавка   услуга регистрације   и осигурања моторних   возила–аутоодговорност, са осигурањем стакала (29 возила + 1 лака приколица), за период од 12   месеци

1.057.315,00

1.077.531,00

19.03.2013.

Агенција за административне услуге,  “Беокомерц”,
Београд, Сарајевска 26