На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ

о урађеном нацрту интегрисане дозволе

 Обавештава се заинтересована јавност да је овај орган израдио нацрт интегрисане дозволе за оператера „ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA“ d.o.o. Шабац, број 353-01-01884/2014-16, за рад целокупног постројења и обављање активности производње минералних ђубрива разних формулација у Шапцу, Улица Хајдук Вељкова 1, на локацији катастарских парцела бр.: 6915/26, 6915/6915/29, 6915/35, 6915/36. 6915/37, 6015/39, 6915/40, 6915/41, 6915/47, 6915/51, 69/15/64, 6915/68, 6915/69, 6015/73 и 6915/120, све  КО Шабац, општина Шабац.

Увид у нацрт интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може доставити мишљење на захтев за  интегрисану дозволу овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.