Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД  – Сектор за кључне инвестиционе пројекте, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта пристаништа за сопствене потребе на локацији Термоелектране „Никола Тесла Б“ у Обреновцу, на катастарским парцелама број 10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 11/2, 1173, 1174, 12/1, 1272, 12/3, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 14,15,16,17, 18, 86 делови парцела 3154/1, 3155, 3184 (река Сава), све у КО Ушће, општина Обреновац, заведен под бројем 353-02-2035/2020-03.

Jавна расправа и презентација предметне Студије чије је одржавање било предвиђено за 15.12.2020. године са почетком у 1000 у просторијама СО Обреновац, неће бити одржана због погоршане епидемиолошке ситуације у Републици Србији, а у складу са Инструкцијом Владе Србије којом је прописано да се састанци одржавају коришћењем информационо комуникационих средстава.

У складу са наведеним, обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да своја питања и приговоре у вези са предметном Студијом о процени утицаја на животну средину, могу доставити овом органу на адресу Министарство заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, Одељење за процене утицаја на животну средину у писаном облику, као и на службену мејл адресу у електронском облику. Сва питања заинтересоване јавности ће бити прослеђена носиоцу пројекта и обрађивачу Студије, а одговори на та питања биће достављени заинтересованој јавности, органима и организацијама у електронском облику. У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд. Све достављене примедбе ће бити предочене Техничкој комисији, која ће оцењивати предметну Студију.