На овом месту можете погледати Обавештења о пријему захтева за издавање дозвола, мишљења и решења из делокруга Министарства.

Донета решења и закључци: