На овом месту можете погледати Решења о обнављању поступка давања сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину.

На овом месту можете погледати Обавештења о пријему захтева за процену утицаја на животну средину на основу Закона о процени утицаја на животну средину.

Донета решења и закључци

Стратешка процена утицаја на животну средину