На овом месту можете погледати Обавештења о донетим решењима и закључцима за процену утицаја на животну средину на основу Закона о процени утицаја на животну средину.