На овом месту можете погледати Обавештења о пријему захтева за стратешку процену утицаја на животну средину на основу Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину кao Протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту